Skakel in by ons bediening

     

                  

    021 591 7861
    Sien leraars skakel
    Michael -
    073 220 6527
    Ben van Zyl  -  591 9776-
    Louise Roberts   - 591 0824
    Betty Brown
     - 592 3394                      
    Rina
    Schlechter  -  082 418 8111

         

    Kerk kantoor
    Predikante
    Koor

    B
    ybelstudie groepe
    Senior bybelstudie
    Vrouebediening
              Kategese