Kerkstraat 19, Goodwood 7460  
Tel: 021 591 7861  Faks: 086 543 1912  E-pos: 
infonggoodwood@telkomsa.net

Dienstye : Sondae - Oggend 9:30 / Aand 18:30

 

  

 

 

 

 

 

Kopiereg NG Kerk Goodwood 2018