Kerkstraat 19, Goodwood 7460  
          Tel: 021 591 7861  Faks: 086 543 1912  E-pos:  infonggoodwood@telkomsa.net

          Dienstye : Sondae - Oggend 9:30 / Aand 19:00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Kopiereg NG Kerk Goodwood 2011